Zona membrilor

Scoala Gimnaziala Dumitrita


"NU ZIDURILE FAC O ŞCOALĂ, CI SPIRITUL CE DOMNEŞTE ÎNTR-ÎNSA"

Romania, Bistrita-Nasaud, Dumitrita

Postari recente

Fotografii noi

Video

1916 views - 56 comments
1449 views - 14 comments
1213 views - 1 comment
1064 views - 1 comment

Membrii site-ului

Prezentarea Şcolii Gimnaziale Dumitriţa

      Şcoala Gimnazială Dumitriţa se află situată în comuna Dumitriţa, la o distanţă de 13 km faţă de municipiul Bistriţa, într-o zonă colinară la poalele munţilor Călimani, cu o climă temperată, propice cultivării pomilor fructiferi.

       Şcoala noastră funcţionează din anul 1935, iniţial în clădirea casei parohiale, iar din anul 2002 clădirea a fost consolidată şi recompartimentată, lucrare finanţată  de Banca Mondială. Clădirea şcolii este amplasată în centrul satului Dumitriţa, în apropierea primăriei, poliţiei şi a bisericii. Şcoala are o suprafaţă totală de 3654 m2   inclusiv curtea şcolii, unde sunt construite şi anexele: grupurile sanitare, magazia pentru depozitarea lemnelor.

Până în anul 2002, în şcoală îşi desfăşura activitatea şi grădiniţa cu două grupe de preşcolari, iar din 2002, în cadrul aceluiaşi proiect finanţat de Banca Mondială, grădiniţa a fost construită în satul Ragla, comuna Dumitriţa, cele două sate fiind despărţite de râul Budac.

Viziunea şi Misiunea Şcolii

         Şcoala noastră asigură un climat de siguranţă fizică şi psihologică favorabil dezvoltării personalităţii ca întreg. Vom încuraja fermitatea, disciplina susţinută care dă naştere minţilor active şi bunei sănătăţi. 

Şcoala noastră este locul în care grija şi încrederea sunt mai presus de restricţii şi ameninţări şi unde fiecare persoană, indiferent de etnie şi religie, este întrebată, ajutată şi inspirată să trăiască cu astfel de idealuri şi valori precum bunătatea, corectitudinea şi responsabilitatea.

Şcoala noastră promovează identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice.

Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice.

Resurse Umane

    Şcoala funcţionează într-un singur schimb, între orele 800 - 1400, fiind un singur rând de clase în care sunt înscrişi 136 de elevi în clasele 0-VIII şi 36 de preşcolari în grupa mare şi mică din satele Dumitriţa şi Ragla.

    Corpul Didactic este alcătuit din 2 educatoare, 5 învăţători şi 10 profesori:

 • Năstase Ana - Maria - Prof. înv. preşcolar  - Grupa Mică - suplinitor calificat, debutant;
 • Coman Ionela Maria - Prof. înv. preşcolar - Grupa Mare - suplinitor calificat, definitiv;
 • Krişan Alina Mihaela -   Prof. înv. primar - Clasa Pregătitoare - titular, gradul didactic II; 
 • Bălăjan Ionela MelaniaProf. înv. primar -  Clasa I - suplinitor calificat, definitiv;
 • Ureche Ana - MariaProf. înv. primar - Clasa a II-a  - titular, debutant;
 • Scridon Corneluţa Prof. înv. primar - Clasa a III-a - titular, gradul didactic I;
 • Cazac Alexandra IoanaProf. înv. primar - Clasa a IV-a - titular, definitiv;
 • Profesor Popovici Lucica Mariana - Matematică clasele VII-VIII, titular, gradul didactic I;   

 • Profesor Galben Călin Cornel - Geografie-Istorie-Cultură civică - titular, gradul didactic I;

 • Profesor Mureşan Rodica Mariana - Biologie-Educaţie tehnologică-Educaţie pentru sănătate - titular, gradul didactic I;

 • Profesor Borşa Rodica Zinuca - Limba Română,  suplinitor calificat - pensionar, gradul didactic I;

 • Profesor Hangea Cristina Maria - Limba Engleză-Limba Franceză, titular, definitiv;
 
 • Profesor Ometiţă Violeta Garofiţa - Limba Germană, suplinitor necalificat; 
 
 •  Profesor Rusu Aurelia - Fizică - Chimie clasele VI-VIII, suplinitor calificat, gradul didactic II;

 • Profesor Mureşan Alexandra - Matematică clasele V-VI, suplinitor calificat, debutant;

 • Profesor Orban Nane - Educaţie fizică, titular, definitiv;
 • Profesor Encian Ionuţ Adrian - Religie - titular, gradul didactic II;

Resurse materiale

      Clădirea şcolii are o suprafaţă de 690 m2 însumând 8 săli de clasă, o sală profesorală, o sală unde funcţionează biblioteca şcolii, secretariatul şi direcţiunea, o sală unde este amenajat laboratorul de informatică cu o reţea de 10 calculatoare şi un server care beneficiază de conexiune la internet, materiale audio-video: L.C.D. cu „Home Box Cinema”, D.V.D. , trei laptop-uri cu router pentru captarea internetului, videoproiector , flipchart, o sală multifuncţională unde este biblioteca cu aproximativ 4000 de volume, secretariatul şi direcţiunea, un hol mare la intrarea principală în şcoală şi un coridor care face legătura dintre ciclul primar şi cel gimnazial prin exteriorul şcolii.

        Încălzirea  şcolii se face cu ajutorul a două centrale termice cu combustibil lemnos , aflate într-o sală la demisolul şcolii. De asemenea există apă curentă potabilă , atât în incinta şcolii cât şi la grupurile sanitare.

       Mobilierul şcolar este nou în toate sălile de clasă –a fost primit în anul 2002, în cadrul proiectului finanţat de Banca Mondială.

Tradiţia Şcolii

       În fiecare an sunt organizate diferite manifestări cultural-artistice, cu diferite prilejuri :

 • 26 Octombrie -  Ziua Şcolii de Sfântul Dumitru;
 • 9 Noiembrie - Comemorarea Holocaustului;
 • 1 Decembrie - sărbătorirea Zilei Naţionale a României;
 • Decembrie - "Moş Crăciun în Dumitriţa !";
 • 15 Ianuarie – Aniversarea poetului naţional Mihai Eminescu;
 • 24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române - se joacă hora unirii de toţi elevii şi cadrele didactice în curtea şcolii;
 • 24 februarie”Valentine`s day” - versus 28 februarie ”Dragobete” ;
 • 8 Martie – sărbătorirea mamelor elevilor cu ocazia Zilei Mondiale a Femeii;
 • Expoziţie de desene şi ouă încondeiate cu ocazia sărbătorilor de Paşti;
 • 9 Mai - Ziua Europei;
 • 1 Iunie – Carnaval de Ziua Internaţională a Copilului;
 • 5 Iunie - Ziua Mediului - Participarea la Concursul Judeţean "Micii Biologi"
  15 Iunie-"Cei mai buni dintre cei mai buni"-festivitatea de premiere
                "Susţinem competenţa şi antrenăm inteligenţa"-premierea elevilor                     performeri

IMNUL ŞCOLII GIMNAZIALE DUMITRIŢA

 

Refren: Veniţi, veniţi!                                              Int.: Are un nume,
Veniţi, veniţi!                                                          Are renume
Şcoala ne cheamă,                                                  Ce nu se uită
Veniţi, veniţi!                                                          Veniţi, veniţi!
 
I. Acestea sunt scrise                                           Refren: Veniţi, veniţi!
În sufletul nostru,                                                  Veniţi, veniţi!
În steagul nostru,                                                  Şcoala ne cheamă,
Nu le rostim.                                                           Veniţi, veniţi!
 
II. Ea, numai ea                                                       Ea, numai ea
Îţi ştie taina,                                                            Îţi ştie plânsul,
Îţi ştie visul                                                             Îţi ştie oful
Ce l-ai visat.                                       Ce l-ai oftat.
 
III. Prima iubire                                                       Acolo e clasa
Prima simţire,                                                          Acolo e banca,
Nealterate                                           Acolo e dascălul
Ţi le-a păstrat.                                                        Ce te-a-nvăţat.
 
Refren: Veniţi, veniţi!                                             Int.: Are un nume,
Veniţi, veniţi!                                                          Are renume
Şcoala ne cheamă,                                                  Ce nu se uită
                                               Veniţi, veniţi!                                                         Veniţi, veniţi!

 

DRAPELUL  ŞCOLII GIMNAZIALE DUMITRIŢA

 

 Drapelul este un simbol.

Drapelul şcolii noastre simbolizează ceea ce este această instituţie de învăţământ, care şi-a câştigat un prestigiu şi un nume.

Impresionant prin culoare şi însemne, ne cucereşte atât mintea cât şi sufletul.

Semnificaţie:

Ø       Culorile: - roşu - albastru – culorile uniformei şcolare;

-          albastru – verde – culorile din drapelul Rromilor (33% din elevii şcolii noastre sunt de etnie rromă);

-          verde – simbolizează viaţa „micilor vlăstare” ce trebuie să se dezvolte în condiţii deosebite, având nevoie de ocrotirea familiei şi a şcolii.

Ø       Însemne: - imaginea şcolii;

-          Copacul – teiul din faţa şcolii – considerat monument al naturii;

-          Cele cinci stele semnifică un număr al calităţii educaţiei din şcoala noastră.       

Cu un astfel de drapel, încărcat de alese simboluri, avem toate motivele să ne plecăm cu mândrie sub faldurile lui.