Zona membrilor

Scoala Gimnaziala Dumitrita


"NU ZIDURILE FAC O ŞCOALĂ, CI SPIRITUL CE DOMNEŞTE ÎNTR-ÎNSA"

Postari recente

Fotografii noi

Video

1955 views - 56 comments
1468 views - 14 comments
1231 views - 1 comment
1081 views - 1 comment

Membrii site-ului

Oferta Curriculară 2015-2016

Oferta curriculară  urmăreşte ca în fiecare an şcolar să se folosească cu randament maxim resursele umane şi materiale în scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor şi părinţilor, prin:

-          existenţa unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare;

-          programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor;

-          aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ;

-          pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;

-          desfăşurarea unor activităţi extracurriculare atractive;

Şcoala Gimnazială Dumitriţa are o ofertă educaţională diversificată şi de calitate care să asigure atingerea standardelor de învăţare şi promovare a valorilor europene într-un climat de siguranţă fizică şi psihică.

O gamă largă de activităţi şcolare şi extraşcolare pot valorifica şi dezvolta talentele şi interesele specifice elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lui ca personalitate echilibrată şi armonioasă, capabilă să trăiască într-o lume modernă şi polivalentă.

Scopul principal al Şcolii Gimnaziale Dumitriţa este acela de a asigura un nivel maxim de educaţie pentru fiecare elev prin:

o   Formarea competenţelor de bază necesare trecerii într-o treaptă superioară de educaţie şi, mai târziu, la viaţa de adult; 

o   Organizarea unor demersuri educative şi experienţe de învăţare stimulative şi variate, desfăşurate în clasă şi în afara ei şi care oferă oportunităţi de a participa la activităţi artistice, culturale, sportive;

o   Asigurarea dezvoltării depline a potenţialului, talentelor şi intereselor specifice fiecărui elev, prin activităţi de învăţare organizate astfel încât fiecare copil să-şi pună în valoare abilităţile şi cunoştinţele proprii, experimentând, în acelaşi timp, avantajele cooperării şi ale sprijinului reciproc; 

o   Încurajarea asumării responsabilităţii pentru activitatea şi atitudinea proprie, printr-un sistem coerent de evaluare;

o   Cultivarea respectului pentru puncte de vedere şi idei diferite în cadrul unor strategii didactice de învăţare bazate pe discuţii, dezbateri şi reflecţii, prin utilizarea metodelor activ-participative; 

o   Crearea unui mediu educaţional prietenos, în care fiecare elev să se simtă în siguranţă fizică şi psihică, valorizat şi responsabilizat, participant activ la propria formare.

Discipline opţionale 2015-2016
 Pentru anul şcolar în curs Şcoala Gimnazială Dumitriţa propune următoarele discipline opţionale:
 

Clasa

Denumirea opţionalului

Nr. ore

Perioada

Numele cadrului didactic propunător

Clasa pregătitoare

„Sănătate de la toate”

1

1 an

Înv. Krişan Alina Mihaela

Clasa I

„Anotimpuri în sunet şi culoare”

1

1 an

Înv. Bălăjan Ionela Melania

Clasa a II-a

„Arta de a scrie frumos”

1

1 an

Înv. Ureche Ana-Maria

Clasa a III-a

„Să scriem corect”

1

1 an

Înv. Scridon Corneluţa

Clasa a IV-a

„Codul bunelor maniere”

1

1 an

Înv. Cazac Ioana Alexandra

Clasa a V-a

Educaţie pentru sănătate

1

1 an

Prof. Mureşan Rodica Mariana

Clasa a VI-a

„Evoluţia Terrei”

1

1 an

Prof. Galben Călin Cornel

Clasa a VII-a

Educaţie pentru sănătate

1

1 an

Prof. Mureşan Rodica Mariana

Clasa a VIII-a

Educaţie pentru sănătate

1

1 an

Prof. Mureşan Rodica Mariana

Schema orară

Comisia pentru curriculum a elaborat schema orară a claselor P-VIII în conformitate cu Planurile cadru în vigoare: 

Schema orara Dumitrita

Pliantul Scolii
Oferta activităţilor educative extraşcolare 2015-2016

Un curriculum unitar nu poate răspunde singur diversității umane, astfel, fără a nega importanța acestuia, devine tot mai evident faptul că educația extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învățământ, își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității tinerilor, în modelarea și educația acestora. 

În Școala Gimnazială Dumitriţa activităţile extraşcolare vizează în principal extinderea culturii generale a elevilor, promovarea spiritului competiţional şi a performanţei înalte, educarea morală şi civică a elevilor, colaborarea cu comunitatea şi cu elevi din alte şcoli, precum şi alte obiective conforme cu viziunea şi misiunea unităţii de învăţământ.  

Activităţile extracurriculare pe care școala noastră le propune elevilor, au conţinut cultural, artistic, spiritual, tehnico-aplicativ, sportiv, reacreativ, distractiv, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, toleranţa, comunicarea interculturală etc. Ele sunt o modalitate de a înscrie școala în viaţa comunităţii, de a lărgi orizontul de cunoaştere al copiilor, de a le stimula curiozitatea şi sentimentul de apartenenţă. 

Activitățile extracurriculare sunt corelate cu cele din cadrul curriculumului la decizia școlii, o parte dintre acestea realizându-se în parteneriat cu Primăria Comunei Dumitriţa, Poliția, Asociația Grănicerilor Budac-Ragla, Ocolul silvic Dealul Negru Budac-Ragla, unități de învățământ din judeţ.

Principalele activităţi extraşcolare organizate în mod tradiţional de Școala Gimnazială Dumitriţa în fiecare an şcolar sunt: 

Nr. Crt.

Titlul proiectului

Tipul proiectului

Perioada desfăşurării

Coordonatori

 1.  

„Toamnă Dumitriţeană”

Local

Septembrie

Prof. Popovici L.

 

 1.  

„Let’s do it, Romania!”

Naţional

Septembrie

Director/Diriginţi/

Învăţători

 1.  

„De ziua Şcolii mele”

Local

26 Octombrie

Prof. Popovici L.

 1.  

„Dumitriţa Happy Halloween”

Local

Octombrie

Prof. Popovici L.

Instit. Scridon C.

 1.  

Săptămâna educaţiei globale

Naţional

Noiembrie

Director/Diriginţi/

Învăţători

 1.  

„Marea Unire din 1918”

Local

Decembrie

Prof. Popovici L.

Prof. Galben Călin

 1.  

„Naşterea Domnului – Prilej de Bucurie Sfântă”

Local

Decembrie

Director/Diriginţi/

Învăţători

 1.  

„Eminescu, un poet,

o stea ...”

Local

Ianuarie

Prof. Popovici L.

Prof. Borşa Rodica

 1.  

„Valentine's Day vs. Dragobete”

Local

Februarie

Prof. Popovici L.

 

 1.  

„Rapsodia primăverii la Dumitriţa”

Local

Martie

Director/Diriginţi/

Învăţători

 1.  

„Luna pădurii”

Local

15 Martie –

15 Aprilie

Prof. Popovici L.

Prof. Mureşan Rodica

 1.  

„Multiculturalitate în Şcoala Dumitriţa”

Local

Aprilie

Prof. Popovici L.

 1.  

„Avem un singur Pământ”

Naţional

22 Aprilie

Prof. Popovici L.

Prof. Mureşan Rodica

 1.  

 „Hristos a înviat!”

Local

Aprilie

Prof. Encian Ionuţ

 1.  

„Şcoli pentru un viitor verde”

Naţional

Mai

Prof. Popovici L.

Prof. Mureşan Rodica

 1.  

1 Iunie – sărbătoarea copiilor

Local

Iunie

Director/Diriginţi/

Învăţători

 1.  

„Cei mai buni dintre cei mai buni”-festivitatea de premiere

„Susţinem competenţa şi antrenăm inteligenţa”

Local

Iunie

Director/Diriginţi/

Învăţători